Риболов на зарган
Риболов на зарган

Отлични новини дойдоха от Гърция, където много българи в момента си опитват късмета на различни риболовни методи и тактики. На гръцкото море зарганът се е активизирал от седмица насам и кълве като бесен! Така че, ако отивате натам, не пропускайте да си вземете въдиците.
Какво трябва да знаем за риболова на зарган? „Сребърните стрели” могат да се ловят на плувка, с бомбарда и на спининг. На плувка може да се търсят на малка дълбочина, с фин такъм и стръв бял червей, или парче от рибка или скарида. Може дори да ги задържате пред вас, като стреляте бели червеи с прашка.
Най-масово в Гърция зарганите се ловят на бомбарда. Тайната е във финия такъм, като поводът след бомбардата трябва да бъде 1.2-1.8 метра. За повод най-добре е да използвате флуорокарбон 0.14-0.16. Стръвта може да бъде бял червей, парче рибка, скарида или гръцките червеи „акровати”. След като напипате пасажа, гледайте да замятате зад рибите, а не в самото ято, за да не ги плашите, и с бавно навиване да прекарате бомбардата и стръвта през ятото. Ударът е мощен и отчетлив, особено ако напипате големите „каиши”.
За риболов на зарган на спининг най-подходящи са малките клатушки и пилкери от 7 -14 грама, дребните воблерчета и кастмастери. Тъй като се лови с малки примамки и се замята сравнително близо, може да се направи следната тактика. Вземете си две въдици – една на спининг и една с бомбарда. И когато зарганите се дръпнат навътре и излязат извън обхвата на спининга, вкарайте в играта въдицата с бомбардата. В стремежа си да преследват стръвта зарганите пак ще дойдат на близо, и може отново да ги ловите на спининг.

Коментари към тази статия