Забрана за риболов на езерото Киркини
Забрана за риболов на езерото Киркини

Забраната за практикуване на професионален и любителски риболов в езерото Керкини (Бутковското езеро) е от сутринта на понеделник, 1 април, от 08:00 ч. до 20 май 2024 г. обяви Регионалното звено на Серес с решение на заместник областния управител Панайотис Спиропулос.

Според официалното съобщение „забраната върху практикуването на професионален и любителски улов на риба и други водни организми, с всякакви средства и инструменти, беше решена, за да се защити тяхното възпроизвеждане в езерото Керкини (Бутковското езеро), в езерните образувания и във всички течащи води като напр. реки, потоци, канали и др. които завършват директно в езерото и на разстояние 1000 (хиляда) метра от мястото на заустването им в него (това разстояние се измерва по коритото на гореизброените).

Посочва се, че „на лична отговорност и грижа на собствениците е премахването на всички рибарски лодки от езерото Керкини, след премахване на тяхното оборудване (риболовни инструменти, двигател, гребла и т.н.), и концентрацията им на сушата в предварително определени позиции „.

Като изключение на това решение, вземането на проби за изследователски цели се разрешава от компетентните служби, изследователски институции или университети след съгласието на отдела за рибарство на Серес, в съответствие с разпоредбите за опазване на дивата флора и фауна. Отговорност за спазването и изпълнението на това решение носят полицейските органи и горските служби в своите области на компетентност, като се посочва, че нарушителите се преследват по реда на действащото законодателство.

Информацията е от CNN Greece

Коментари към тази статия