За управление на лодка в Гърция - какви документи още са нужни?
За управление на лодка в Гърция – какви документи още са нужни?

Много читатели ни питат, дали освен Свидетелства за правоспособност – водач на кораб по море са нужни и други документи. Оказва се, че освен свидетелството издадено в България, или друга държава извън Гърция, са нужни още и официален превод на притежаваното Свидетелство, на гръцки език, както и  удостоверение от Посолството или Консулството на съответната държава, издала документа, потвърждаващо компетенциите на държавния орган, издал документа или официалното признаване от държавата на Свидетелството и издаващия го орган, в случай че той не е част от държавната администрация.

Посолството на Република България в Атина и Генералното консулство в Солун информира българските граждани, притежатели на Свидетелства за правоспособност – водач на кораб по море, че са възможни проверки от представители на Отдел пристанищна полиция, към Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана на Министерство на корабоплаването.

Проверките се извършват на лица, управляващи моторни лодки, съгласно условията на чл. 3, алинея 19 от Регламент, определящ реда за провеждане на изпити за водачи на моторни лодки, на обучители за управление на моторни лодки, регистрация на школи да обучение на водачи на моторни лодки, обнародван на 13 май 2013 г., а именно „Удостоверения за управление на моторни плавателни съдове издадени в чужбина на гръцки или чужд гражданин, се признават, ако са издадени или признати официално от властите на издаващата държава“.

При проверка от представители на Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана, притежателите на Свидетелства за управление на кораб, издадени от друга държава следва да представят следните документи:

  1. Официален превод на притежаваното Свидетелство, на гръцки език;
  2. Удостоверение от Посолството или Консулството на съответната държава, издала документа, потвърждаващо компетенциите на държавния орган, издал документа или официалното признаване от държавата на Свидетелството и издаващия го орган, в случай че той не е част от държавната администрация.

Неизпълнението на предписанията на пристанищните власти за представяне на посочените документи води до налагане на административни санкции за гражданите.

Информацията е от сайта на МВнР – ТУК

Коментари към тази статия