Откога се въвеждат риболовни билети в Гърция
Откога се въвеждат риболовни билети в Гърция

Колко ще струва билет за любителски риболов в Гърция

Теодорос Скайлакакис: „Необходимо е да се премахне псевдо любителският риболов“ – отново да се въведе лиценз за любителски риболов.

Преди дни, по време на конференция на Министерството на развитието на селските райони по въпросите на рибарството и аквакултурите, министърът на околната среда и енергетиката Теодорос Скайлакакис (министерството, отговарящо за опазването на зоните по „Натура“, обособяването на морските зони, в които ще бъдат поставени вятърни турбини), заяви, че смята ограничаването на псевдо любителския риболов и предоставянето на компенсаторни обезщетения от тези, които получават значителни приходи от използването на морското пространство са ключови за опазването на рибните ресурси.

Той изтъкна, че дейностите, които натоварват околната среда, а оттам и рибарството, следва да компенсират това натоварване с положителни екологични мерки, както и с предоставяне на компенсаторни ползи в определени райони.

Предвижда се въвеждане на разрешително за любителски риболов с водене на електронен регистър

В същото време беше обявено от министъра на земеделието Лефтерис Авгенакис възстановяването на разрешителното за любителски риболов с поддържане на електронен регистър от Министерството на земеделието, което, както отбеляза генералният секретар Йоргос Стратакос, няма да бъде възложено на бреговата охрана, както беше направено преди. Целта на възстановяването на лиценза за любителски риболов е да се води борба с незаконния риболов и „черния пазар“ в бранша.

Връщане на разрешителното за любителски риболов

„Любителският риболов изисква приемането на устойчиви политики и специфични мерки за управление, от една страна, за да се гарантират икономическите, социалните и културните ползи, произтичащи от любителския риболов, и от друга страна, за да се защитят морските ресурси от прекомерен улов“, заяви в изказването си генералният секретар на Министерството на развитието на селските райони и храните Стратакос.

Генералният секретар също така подчерта, че : „В нашата страна трябва да се развие устойчив любителски риболов, който да функционира в подходящи екологични рамки и да не създава проблеми на другите професионални риболовни дейности.“.

Както на национално, така и на европейско ниво с течение на времето са установени строги правила за практикуване на любителски риболов, които имат за цел да предоставят на държавите членки средства, за да гарантират, че любителският риболов се извършва по начин, съвместим с целите на съюза.

Понастоящем, що се отнася до преразглеждането на националната институционална рамка, компетентният отдел на Министерството на развитието на селските райони и храните е в процес на изготвяне на законодателен проект за повторно въвеждане на разрешително за любителски риболов.

С новата стратегическа рамка, разработена и насърчена от Министерството на развитието на селските райони и храните, целта е частичните интервенции, които често са правени досега, да отстъпят място на цялостен подход към основните проблеми на любителския риболов. Професионалистите и любителите ще могат да съществуват заедно, но при спазване на конкретни правила, насочени към опазване на рибните запаси и околната среда“.

Сега предстои да изчакамеq за да разберем откога ще влязат тези нови правила с разрешителните за любителски риболов и съответно какви ще са таксите за риболовен билет в Гърция. Скоро писахме за зачестилите проверки по гръцките пристанища, което може би е свързано с настоящите промени за риболова. Предишната статия може да прочетете ТУК

Коментари към тази статия