Издаване на риболовни билети
Издаване на риболовни билети

В магазина на fishi.bg в град Сандански, с адрес ул. „Гоце Делчев“ №26 вече може да издаваме риболовни билети, или да подновим съществуващите билети за любителски риболов. Издаваме разрешителни за риболов с различен срок на валидност – една година, шест месеца, един месец и една седмица. Работното време на магазина е:

От понеделник до петък от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 часа

И да припомним някои от основните правила и законови разпоредби за любителски риболов:

Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

Да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
Да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
Да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
Да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв – жива или мъртва рибка.

След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

Цялата нормативна уредба може да видите на сайта на ИАРА

Наслука!

Коментари към тази статия