Риболов на едри кефали през зимата
Риболов на едри кефали през зимата

Не бързайте с избора на място на реката, ако не я познавате добре. През зимата кефалите се групират в дълбоки места със сравнително слабо течение в близост до естествени укрития – надвиснали дървета и храсти, както и паднали във водата дънери. Изберете позиция над мястото, на което предполагате, че има групирани едри кефали.

Внимателно измерете дълбочината и нагласете плувката така, че при изтичане стръвта да минава на сантиметър – два над дъното. Замятайте над мястото, в което очаквате кълване, и внимателно насочвайте плувката да изтича плавно през предполагаемото свърталище на кефалите. Ако не последва кълване, не прибирайте линията с резки и шляпащи движения, а леко я отместете от зоната за риболов и навийте с макарата. Големите кефали са доста предпазливи, те ще ви кълват, ако спечелите тяхното доверие и поднасяте стръвта по максимално естествен начин.

Захранвайте само с бял червей, по малко, но редовно. Необходимото количество червеи за захранка е около килограм – килограм и половина за еднодневен риболов. Препоръчително е на всяко изтичане да се стреля по една прашка с червеи, за да не спада интереса на рибите. Според скоростта на течението и дълбочината на мястото ще прецените къде точно да подавате червеите, за да потънат на мястото, на което са рибите. Разбира се, най-едрите кефали се спотайват на най-атрактивните места, там където течението по естествен път ще им носи храна, която те внимателно да оглеждат и събират. Там трябва да се стараем да прекарваме нашата линия.

Често пъти първата риба, която ще клъвне на точното място, ще е едра, големият кефал няма да пусне аванта на съпътстващите го дребосъци. Ако на перспективно място нямаме веднага кълване на едър кефал, не се отчайвайте, а продължете методично да стреляте червеи и да прекарвате линията по правилната траектория. Червеите могат да повикат рибите от доста голямо разстояние.

Когато засечете и усетите сериозен отпор на другия край на линията, овладейте рибата с чевръсти, но не и припрени действия и я насочете към вас, като се стремите да я държите далеч от водни укрития, където тя може майсторски да се оплете. Авансът на макарата трябва да е настроен така, че да може да поеме резките удари на голямата риба, но да не е много разхлабен. Иначе кефалът ще получи шанс да вземе преднина и да се скрие в подмол или друго препятствие. Кепът с дълга дръжка е задължителен. Ако рибата се откачи, ще последва голямо затишие в кълването. Когато кефалът успее да се отскубне, има склонност да се връща на мястото, от което сте се опитали да го измъкнете и с нервните си движения да вмени опасност в цялото ято. Ще мине време, докато отново започнат пипат уверено и смело.

След като извадите рибата, я сложете внимателно в голям живарник. Ако я пуснете веднага, тя ще подплаши другите риби във вира. Живарникът трябва да бъде  с дължина поне 2,00 – 2,50 метра, за да може да го потопите във водата, дори ако сте избрали място за риболов на висок бряг. Важно е да съхраним живи рибите, които е препоръчително след риболова и фотосесията да пуснем обратно във водата.

За да увековечите своя успешен риболов, трябва да се направят и хубави снимки с трофеите. Извадете внимателно рибите от живарника и ги сложете в предварително демонтираната глава на кепа, поставете ги пред вас и помолете някой колега да ви снима. Вземете в ръце най големия екземпляр и се снимайте без да го протягате напред. Подгответе се за снимките, препоръчително е да се снимате на фона на реката, а рибите да се поставят върху платнище или карп дюшек. Снимки на безпомощно лежащи във калта или тревата риби не правят добро впечатление. От снимката трябва да личи вашето отношение към рибата, риболова и природата.

Следва пускане на рибите обратно във водата. Споменахме вече, че риболовът не е начин за препитание, а спорт, за това дори и да сме решили да приберем някоя риба, желателно е да се вземем толкова, колкото ще изядем и не повече от позволеното от закона. Останалата или цялата риба е добре внимателно да се пусне обратно във водата. Това се прави бавно и постепенно, рибите не се изсипват от високо и не се хвърлят в средата на течението, някои от рибите са зашеметени и им трябва време за да се аклиматизират отново към живота в реката. Внимателно извадете рибите от живарника и една по една ги пуснете в плитката вода пред вас.

А ето и най-необходимите такъми:

Коментари към тази статия