Морунаж по река Искър
Морунаж по река Искър

Силният риболов на морунажи в долното течение на река Искър вече е започнал! В района между Писарово и устието, който е повече от 30 км, са навлезли пълчища риби. Екземплярите са с тегло от над половин кило, изключително борбени. Ловят ги на плувка, със стръв бял червей, като обаче се иска сериозно захранване. fishi.bg призовава риболовците да връщат морунажите обратно във водата – те така и така не стават за ядене, поне да се запазят и да се размножат.

 

Коментари към тази статия