Множество мъртви риби в Девинска река
Множество мъртви риби в Девинска река

Множество мъртви риби са намерени в Девинска река и по-точно в частта на самия град Девин. Преобладаващите намерени мъртви риби са от вида балканска пъстърва и мряна. Сигнал, че в реката има пяна и мъртва риба е подадена към 15:30 часа на телефонен номер 112. Припомняме, че преди няколко години именно в градската част на реката беше зарибено с пъстърва и беше обособена зона за спортен риболов от типа „Хвани и пусни“. В момента обаче мъртвата риба е навсякъде именно в тази част на реката. На оглед на място се отзоваха от РИОСВ – Смолян, специалисти от лабораторията към ИАОС и кмета на гр. Девин. Проверяващите са установили заустване на реката с отпадъчни и битово-фекални води от предприятието Девин ЕАД. Причината е подмяна на техника и помпи, при което отпадъчните води от предприятието не се изпомпват до канализационната мрежа на град Девин. Предприети са мерки за преустановяването на заустването. На предприятието, виновно за инцидента следва да се наложат административно-наказателни мерки. Директора на РИОСВ – Смолян, инж. Екатерина Гаджева съобщи, че съвместно с компетентни органи, тази част на реката ще бъде зарибена отново.

Коментари към тази статия