Как да ловим кефал и лаврак с полиангистро

С полиангистро мажем да уловим различни видове риба, включително кефал, лаврак и дори лефер, ако ловим по правилния начин и на правилното място, разбира се.
Монтажа полиангистро може да си го направим сами, или да го вземем от магазините за риболовни принадлежности.
Монофилното влакно с което се прави полиангистрото трябва да е прозрачно, а не цветно. Изключваме случая, когато ще ползваме стоманен повод за риболов на риби с остри зъби, като лефери например, които иначе лесно биха прегризали монофилно влакно.

Какви пръчки и макари и влакна да ползваме
При избор на пръчка, тя трябва да е с дължина между 2,70 и 3,60 метра. Водачите и трябва да са широки, за да може влакното да се развива свободно при замятане. Макарата е добре да побира поне двеста метра монофилно влакно 0,35-0,50 мм, което разбира се да е с добро качество, за да издържи на внезапни дръпвания, засичане и борба с едри риби. Това е при метода за риболов на дъно, но същите такъми могат да се ползват и при риболов с плувка, където плувката трябва да има повече товароносимост – 20, 30, 40 грама и стръвта се пуска близо до дъното.

Стръвта на куките
Примамките, които ще използваме за полиангистрото обикновено са пресни риби, а именно сардини, гаврос (хамсия), аншоа, или дребен сафрид.
Всички хищни риби обичат да похапват сардини. Кефала, лаврака и лефера са от най-големите им почитатели.
Ако изберем този метод на риболов, взимаме две риби, разраняваме кожата им с първата кука от двете страни, така че да пусне кръв. Забиваме първата кука малко зад очите, като държим двете риби заедно. Тази точка е най-твърдата част на рибата и ще ги задържа по-добре, отколкото ако пробием окото или някое друго място. Хващаме главите на рибите с едната ръка, а с другата полиангистрото, като го разгъваме по дължина. Навиваме полиангистрото с прикрепените куки спираловидно към опашките на рибите и когато стигнем до края правим една-две примки,
които затягаме, като внимаваме да не счупим централната кост на рибата.
Никога не забивайте последната кука в опашката, а вместо това направете примка, защото или ще счупите рибената кост, или при замятането ще се разкъса плътта на рибката и монтажа ще се разплете. За по-сигурно и здраво захващане на рибата може да ползвате и ластичен конец, който само увивате на няколко „оборота“ около рибите и откъсвате парчето. Не са нужни възли на еластичния конец.
Точно същата процедура като при сардината се прилага и за сафридите. Същото важи и за хамсията (гаврос), която захващаме по същия начин с полиангистрото. Поради размера на гавроса може да използваме три риби заедно.
Можем да направим и комбинация от различни риби, които да ползваме едновременно за стръв.

Времето за риболов
Времето за риболов по този метод обикновено е нощем и приключва докато издържим и не ни се доспи, но най-добре е да изчакаме до зазоряване, без това да означава, че няма да имаме слука сутринта, или през деня.

Коментари към тази статия