Мряната вече също е почнала да кълве по Струма, получи информация fishi.bg от колеги от региона. На Земен вече са уловени първите черни хубавици на „Парапета“ и след Варницата. Излезли са на дънен монтаж със стръв ручейник. Около Благоевград и Кресна вече също може да се хванат мрени, но само на определени места, където ги има концентрирани. Засега рибата излиза повече на местна стръв – ручейници, мамарци, зеленки и др.

Коментари към тази статия