ЕС налага регистрация на улова за любителите рибари
ЕС налага регистрация на улова за любителите рибари

Съветът на министрите на земеделието на ЕС постигна временно споразумение с Европейския парламент относно нови правила за предотвратяване на свръхулова, включително промени, които ще се прилагат и за любителския риболов.

С цел риболовът във водите на ЕС да стане по-устойчив, ЕС формулира правила и промени както за стопанския, така и за любителския риболов с лодка, които ще влязат в сила две до четири години след приемането им, за да се даде възможност на риболовните органи и рибарите в държавите членки да се адаптират към новите изисквания.

За стопанския риболов те решиха накратко, че трябва да има задължение за използване на системи за наблюдение на корабите (VMS), задължение за разтоварване на сушата с електронно наблюдение и увеличени санкции в случай на нарушения.

За любителите риболовци, които извършват риболов с лодки на определени видове (така се казва в публикацията/съобщението за пресата), те ще трябва да се регистрират в списъци и да записват и докладват улова си чрез електронна система.

Ще има и нови правила за допустимото отклонение (или грешка) при оценяването на улова, което ще помогне да се избегне неточното отчитане. Събирането на данни за любителския риболов от лодка също ще бъде засилено.

Посланиците на държавите членки към ЕС ще бъдат поканени да одобрят постигнатото с Парламента споразумение на предстоящо заседание на Комитета на постоянните представители. След това текстът на регламента ще бъде подложен на правна и езикова редакция, преди да бъде приет от министрите на предстоящо заседание на Съвета.

Коментари към тази статия