Бяла риба и костури на язовир "Копринка"
Бяла риба и костури на язовир „Копринка“

Продължават добрите излети на язовир Копринка. В момента най-масово се лови бяла риба на силикон, съобщиха колегите от Казанлък. Най-добри според тях са местата по южните брегове, около скалите и залива Малка Гюрля. Сутрин и привечер обаче сулки излизали и около Курбан дере и Шапката, но трябвало да се влиза с лодка, докато по южния бряг става и от брега. На живо рибе тези дни са излизали и едри костури.

Коментари към тази статия